Βάσεις Δεδομένων - Databases

 

Με τον όρο βάση δεδομένων εννοείται μία συλλογή από συστηματικά οργανωμένα (formatted) σχετιζόμενα δεδομένα. Ένας τηλεφωνικός κατάλογος, για παράδειγμα, θεωρείται βάση δεδομένων, καθώς αποθηκεύει και οργανώνει σχετιζόμενα τμήματα πληροφορίας, όπως είναι το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου. Ωστόσο, στον κόσμο των υπολογιστών, με τον όρο βάση δεδομένων αναφερόμαστε σε μια συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων τμημάτων πληροφορίας ηλεκτρονικά αποθηκευμένων. Πέρα από την εγγενή της ικανότητα να αποθηκεύει δεδομένα, η βάση δεδομένων παρέχει βάσει του σχεδιασμού και του τρόπου ιεράρχησης των δεδομένων της σε προγράμματα ή συλλογές προγραμμάτων, τα αποκαλούμενα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, τη δυνατότητα γρήγορης άντλησης και ανανέωσης των δεδομένων. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων χρησιμοποιεί ιδιαίτερου τύπου λογισμικό προκειμένου να οργανώσει την αποθήκευση των δεδομένων της.

 Το διακριτό αυτό λογισμικό είναι γνωστό ως Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων συντομευμένα (DBMS)

 

Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων

Ο σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή κάθε δόκιμης μεθοδολογίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Από τον επιτυχή, κατά τους κανόνες της επιστήμης, σχεδιασμό των βάσεων δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του ευρύτερου πληροφοριακού συστήματος.

Αναλύουμε τις ανάγκες και τις αναγάγουμε στην μηχανική των ποιο σύγχρονων DBMS.

 

Υλοποίηση βάσεων δεδομένων

Δημιουργούμε το schema και την διεπαφή, είτε πρόκειται για windows desktop εφαρμογή και φυσικά για το internet, επεκτείνουμε σε εφαρμογές android.


Βάσεις Δεδομένων - Databases
H Cyber Advertisement Team, Ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες για μηχανογράφηση, επιχειρήσεων που κατανοούν την ανάγκη για κάθετη οργάνωση. Απέκτησε γρήγορα δυνητικούς πελάτες με υψηλές απαιτήσεις, που ξεφεύγουν από τις "έτοιμες λύσεις" και δημιουργούν καινοτομία και ευελιξία που οδηγεί, στην εύκολη προσαρμογή σε κάθε νέα εξέλιξη. Σε πολύ σύντομο χρόνο, κατανοήσαμε την χρησιμότητα και την κλιμάκωση που ακολούθησε η ανάπτυξη του internet. Έτσι επιλέξαμε τρία συνθετικά για όνομα της ομάδας μας.
Cyber = Κυβερνοχώρος + Advertisement = Διαφήμιση + Team=Ομάδα